Op. Dr. Nurettin Noyan
Op. Dr. Nurettin NoyanEstetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

Hakkında

1977 yılında Manisa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Manisa’da bitirdi.1995 yılında İzmir Maltepe Askeri Lisesi’ni bitirdikten sonra 2001 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Kıta hizmetini TCG Ertuğrul K.’lığında tabip subayı olarak tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimini 2009 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Plastik Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’nden “ Deneysel Rat Yanık Modelinde Erken Tanjansiyel Eksizyon ve Greftleme ile Konvansiyonel İyileşme Arasında Apoptozis Genlerinin ve Bazı Sistemik Mediatörlerin Karşılaştırılması” adlı tezi ile bitirdi.

2009-2011 yılları arasında Erzurum Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, 2011-2014 yılları arasında İstanbul Kasımpaşa Asker Hastanesi Plastik Cerrahi Klinikleri’nde görev yaptı. 2014 yılından beri özel sektörde çalışmaktadır.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPCD), Yara Bakım Derneği, Türk Tabipler Birliği, The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) (Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği) ve International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) (Uluslararası Saç Restorasyonu Cerrahisi Derneği) üyesidir.

Göğüs Büyütme, Liposuction, Burun Estetiği, Karın Germe Ameliyatları, Göz Çevresi Estetikleri, Vajina Estetiği, Penoplasti Ameliyatları.

Doç. Dr. Celalettin Sever
Doç. Dr. Celalettin SeverEstetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

Hakkında

1991 yılında ‘Konya Maarif Koleji’- Konya Anadolu Lisesinden, 1998 yılında ise GATA Tıp Fakültesinden mezun oldu. 3 yıl Şırnak Askeri Hastanesinde ve 2 yıl Eski Foça Jandarma Komando Okulunda baştabip olarak görev yaptı. Takiben GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği ve Yanık Merkezi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Kök hücre ve hiperbarik oksijen tedavisinin etkilerini incelediği tez çalışması, 2010 yılında, TOTDER tarafından en iyi deneysel çalışma bilim ödülünü aldı.

İki ayrı klinik çalışması da Journal of Clinical and Analytical Medicine (JCAM) tarafından 2011 yılında en iyi makale ödülüne layık görüldü. 2013 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Uzman yarışmasında klinik dalda birincilik alan klinik çalışmada yer aldı. Doç. Doktorun ulusal, Uluslararası tıp dergilerinde ve kongrelerinde yayımlanmış ve sunulmuş 300’den fazla bilimsel makalesi, sözlü ve poster bildirisi mevcuttur.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRCD), Estetik Plastik Cerrahi Derneği ve Rekonstrüktif Mikrocerrahi derneklerinin üyesi olup ‘Journal of Clinical and Analytical Medicine – (JCAM)’ ve ‘Journal of Clinical and Experimental Surgery -(ACES)’ dergilerinin uluslararası danışma kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Genital Estetik, Liposuction Yağ Alma, Vücut Germe, Meme Estetiği ve Popo Estetiği vakalarını yoğun olarak yapmaktayım.